Xuất bản thông tin

Trường tiểu học Mạo Khê B tổ chức Hội thi “Vở sạch chữ đẹp” cấp trường năm học 2014-2015

Trường tiểu học Mạo Khê B tổ chức Hội thi “Vở sạch chữ đẹp” cấp trường năm học 2014-2015

Nhằm mục đích phát động phong trào viết chữ đẹp, trau dồi kĩ năng viết chữ, trình bày, giáo dục học sinh biết giữ gìn sách vở sạch đẹp, đồng thời tìm kiếm, phát hiện những học sinh có năng khiếu về viết chữ đẹp, tuyển chọn, bồi dưỡng tham gia Hội thi do các cấp tổ chức. Ngày 24/10/2014, trường tiểu học Mạo Khê B đã tổ chức Hội thi "Vở Sạch Chữ Đẹp" cấp trường năm học 2014-2015 cho các lớp từ khối 1 đến khối 5.


       Hội thi là dịp để các em học sinh trau dồi các kỹ năng viết chữ, kỹ năng trình bày. Qua đây có tác dụng thúc đẩy và phát huy vai trò của người giáo viên; khích lệ các thầy, cô chăm lo rèn luyện chữ viết và duy trì nền nếp, thói quen tốt trong học tập cho học sinh, góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy trong nhà trường.
         Qua Hội thi, các em học sinh vừa thể hiện được nội dung giữ vở sạch, rèn chữ đẹp, vừa thể hiện được đặc điểm, tính cách của người viết tạo được tình cảm đối với người đọc. Việc "rèn chữ – giữ vở" không chỉ là rèn tính kiên trì, cẩn thận mà còn rèn tính kỷ luật và văn hóa viết. Hội thi "Vở Sạch Chữ Đẹp" cấp trường  hàng năm còn có tác dụng thúc đẩy, động viên, khích lệ  các thầy cô giáo chăm lo rèn chữ viết và duy trì những nề nếp, thói quen tốt trong học tập của học sinh.

Phần thi thực hành viết chữ đẹp của học sinh

        Phong trào "Vở Sạch Chữ Đẹp" của các em không dừng lại ở Hội thi này mà nhà trường sẽ tiếp tục theo dõi và đánh giá phong trào thi đua cho đến cuối năm học.

                                              Đặng Thủy