Xuất bản thông tin

Trường Tiểu học Mạo Khê B tổ chức tập huấn kỹ thuật soạn và duyệt giáo án online

Trường Tiểu học Mạo Khê B tổ chức tập huấn kỹ thuật soạn và duyệt giáo án online

Thực hiện công văn số 713/PGD&ĐT-CNTT Về việc triệu tập dự tập huấn kỹ thuật soạn và duyệt giáo án online trên nền tảng CSDL-Bài giảng điện tử của ngành. Ngay sau khi tham gia lớp tập huấn tại Phòng GD&ĐT, sáng ngày 17/10/2015 trường Tiểu học Mạo Khê B đã tổ chức tập huấn cho tập thể CBGV dưới sự hướng dẫn của hai đồng chí phụ trách CNTT Nguyễn Thị Thủy và Nguyễn Thị Thu Hà.


       Từ năm học 2015 – 2016, Phòng GD&ĐT thị xã Đông Triều sẽ triển khai thí điểm Đề án "Triển khai hình thức soạn và phê duyệt giáo án online trên nền tảng hệ thống cơ sở dữ liệu bài giảng điện tử" của Phòng GD&ĐT thị xã Đông Triều.

        Tại lớp tập huấn, các học viên được thống nhất quy trình và hướng dẫn kỹ thuật duyệt giáo án online qua hệ thống CSDL bài giảng điện tử của ngành.

        Buổi tập huấn đã nhận được rất nhiều ý kiến tích cực, sự hưởng ứng nhiệt tình của các học viên.

                                             Đặng Thủy