Xuất bản thông tin

Trường Tiểu học Mạo Khê B tổ chức Tập huấn "Phân quyền quản trị người dùng và sử dụng chức năng biên tập, kiểm duyệt tài liệu"

Trường Tiểu học Mạo Khê B tổ chức Tập huấn "Phân quyền quản trị người dùng và sử dụng chức năng biên tập, kiểm duyệt tài liệu"

Thực hiện công văn số 531/PGD&ĐT-CNTT ngày 20/8/2014 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn phân quyền quản trị người dùng và sử dụng chức năng biên tập, kiểm duyệt tài liệu nhằm đưa vào sử dụng phần hệ thống trên website của ngành mới được nâng cấp vào trung tuần tháng 7 vừa qua. Chiều ngày 8/9/2014 trường Tiểu học Mạo Khê B tổ chức tập huấn "Phân quyền quản trị người dùng và sử dụng chức năng biên tập, kiểm duyệt tài liệu" trên trang Thư viện điện tử của ngành cho toàn thể CBGV trong nhà trường.


        Hệ thống thực hiện phân quyền chức năng đối với từng đối tượng người dùng: Ban giám hiệu, giáo viên, quản trị hệ thống. Các tài liệu này đề cập đến các chức năng đối với người dùng là Quản trị hệ thống, Quản lý nhà trường, Giáo viên. Báo cáo viên là các đồng chí đã được trực tiếp tham dự lớp tập huấn do PGD&ĐT tổ chức vào cuối tháng 8. Tại buổi tập huấn, các đồng chí CBGV nhà trường đã thực hành đổi mật khẩu cho các tài khoản đã được cung cấp; thực hành gửi đăng tài liệu vào tài khoản cá nhân…

 

     Từng CBGV đã thực hành trực tiếp trên máy tính; các khó khăn thắc mắc về truy cập, thao tác trên máy đều được báo cáo viên tận tình hướng dẫn một cách chi tiết từng bước sử dụng các chức năng của hệ thống Quản lý nhà trường.

        Sau buổi tập huấn, 100% CBGV nhà trường đã thực hành đổi mật khẩu cho các tài khoản đã được cung cấp; sử dụng thành thạo các thao tác quản trị và đăng tài liệu phục vụ cho công tác dạy và học lên kho tài nguyên của cá nhân cũng như kho tài nguyên của nhà trường.

                  Đặng Thủy