Xuất bản thông tin

Trường tiểu học Mạo Khê B tổ chức thi Lý thuyết Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2014-2015

Trường tiểu học Mạo Khê B tổ chức thi Lý thuyết Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2014-2015

Thực hiện Thông tư số 21/2010/TT-BGDĐT ngày 20/7/2010 và Điều lệ Hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp học phổ thông. Căn cứ nhiệm vụ năm học 2014-2015, chiều ngày 29/12/2014, trường tiểu học Mạo Khê B đã tổ chức thi Lý thuyết Hội thi "Giáo viên dạy giỏi cấp trường" đối với 25 giáo viên tham gia dự thi.


      Hội thi là hoạt động chuyên môn thường niên của nhà trường nhằm đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng đào tạo, khuyến khích tính chủ động, sáng tạo, phong trào tự rèn luyện, học tập nâng cao trình độ mọi mặt của giáo viên. Đây cũng là cơ hội để các đồng chí giáo viên khẳng định bản thân, giao lưu, học hỏi, rút kinh nghiệm trong giảng dạy.

        Ban giám khảo là các đồng chí trong BGH của nhà trường. Mỗi đồng chí giáo viên dự thi phải trải qua 3 nội dung:

       - Bài thi lý thuyết trong thời gian 60 phút với các yêu cầu về các quy định trong Thông tư 30/2014/TT-BGD (đối với tất cả các giáo viên tham gia dự thi), về chuyên môn nghiệp vụ môn học (đề thi được BGK chia thành các nội dung riêng biệt  dành cho từng khối lớp, bộ môn).

       - Thực hành giảng dạy 2 tiết (1 tiết bắt thăm, 1 tiết tự chọn) ở tất cả các bộ môn trong chương trình tại thời điểm diễn ra Hội thi.

      -  Viết sáng kiến kinh nghiệm hoặc giải pháp khoa học sư phạm ứng dụng.

       Phần thi Lý thuyết đã diễn ra hết sức nghiêm túc và khách quan. Sau khi có kết quả phần thi Lý thuyết, các đồng chí giáo viên sẽ tiếp tục tham gia 2 nội dung còn lại từ ngày 5-10/1/2015 sắp tới.

Với tinh thần và sự phấn đấu của các thí sinh, tin tưởng rằng phong trào thi đua "Dạy tốt-Học tốt"  của trường tiểu học Mạo Khê B sẽ gặt hái được nhiều thành tích cao hơn nữa trong năm học 2014-2015.

         Đặng Thuỷ