Xuất bản thông tin

Trường Tiểu học Mạo Khê B triển khai Chuyên đề “Đổi mới sinh hoạt tổ chuyên môn” mô hình VNEN

Trường Tiểu học Mạo Khê B triển khai Chuyên đề “Đổi mới sinh hoạt tổ chuyên môn” mô hình VNEN

Thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học của nhà trường, kế hoạch triển khai chuyên đề chuyên môn năm học 2014 – 2015. Hôm nay, ngày 8/11/2014, trường Tiểu học Mạo Khê B tổ chức chuyên đề chuyên môn "Đổi mới sinh hoạt tổ chuyên môn" do tổ chuyên môn khối 2-3 thực hiện. Đây là một hoạt động quan trọng triển khai cách thức tổ chức một buối sinh hoạt chuyên môn theo tinh thần đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục, góp phần vào việc đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh, bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên theo tinh thần chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm học của Phòng GD&ĐT Đông Triều.


     

Đồng chí Phạm Thị Nguyệt - HT nhà trường phát biểu chỉ đạo sinh hoạt chuyên môn

       Sau phần phát biểu khai mạc của đồng chí Phạm Thị Nguyệt - Hiệu trưởng nhà trường. Các đồng chí CBGV nhà trường đã dự một tiết dạy minh họa môn lớp 3 do đồng chí Đặng Thị Hải Ly thực hiện. Trong tiết dạy, đồng chí Đặng Thị Hải Ly đã vận dụng tất cả các phương pháp dạy học tích cực để áp dụng vào bài dạy, nhằm phát huy tính cực, chủ động của học sinh. Toàn thể cán bộ giáo viên trong toàn được thực hành thực tế, để vận dụng trong cách dự giờ, quan sát học sinh, cùng suy ngẫm, thảo luận để có sự chia sẻ chung thông qua tiết học.

Các đồng chí giáo viên dự giờ gần gũi quan sát học sinh

           Kết thúc tiết dạy, các đồng chí trong hội đồng nhà trường đã cùng dự thực hành sinh hoạt chuyên môn của tổ 2-3 do đồng chí Đinh Thị Kim Cúc – Tổ trưởng, chủ trì theo hướng đổi mới với những nội dung trọng tâm, tạo sự khác biệt rỏ rệt so với cách sinh hoạt chuyên môn truyền thống, thảo luận trên tinh thần cởi mở, thoái mái, học hỏi lẫn nhau xoay quanh việc nhận xét, suy ngẫm về tiết dạy mẫu của đồng chí Hải Ly, nắm bắt tình hình học tập của học sinh trên lớp, quan sát về thái độ học tập, tính tích cực của học sinh trong giờ lên lớp, và triển khai nội dung kế hoạch hoạt động của tổ trong thời gian tới… Việc đổi mới trong sinh hoạt chuyên môn theo hướng đổi mới phân tích hoạt động học của học sinh làm trung tâm, không chỉ bảo đảm cho tất cả học sinh có cơ hội tham gia thực sự vào quá trình học tập, giáo viên có thể quan tâm đến khả năng học tập của từng học sinh, đặc biệt những học sinh có khó khăn về học tập mà còn tạo cơ hội cho tất cả giáo viên nâng cao năng lực chuyên môn, kỹ năng sư phạm và phát huy khả năng sáng tạo trong việc áp dụng các phương pháp, kỹ thuật dạy học thông qua việc dự giờ, trao đổi, thảo luận, chia sẻ sau khi dự giờ, từ đó nâng cao chất lượng dạy và học của nhà trường. 

Toàn trường cùng tham gia dự buổi sinh hoạt chuyên môn của tổ 2-3

       Đồng chí Phạm Thị Nguyệt – Hiệu trưởng nhà trường cũng đã rút ra kết luận để so sánh cách tổ chức sinh hoạt chuyên môn truyền thống và tổ chức sinh hoạt chuyên môn lấy học sinh làm trung tâm có điểm gì đổi mới. Để từ đó, mỗi một cán bộ giáo viên, đặc biệt là tổ trưởng chuyên môn – những người làm vai trò chủ trì trong các buổi sinh hoạt nắm bắt thấu đáo cách thức tổ chức, chỉ đạo sâu sát đến từng giáo viên trong tổ thực hiện một buổi sinh hoạt chuyên môn theo hướng đổi mới, tích cực, hiệu quả, cởi mở, chia sẻ lẫn nhau. Đây sẽ là những kiến thức bổ ích góp phần nâng cao chất lượng dạy và học của nhà trường trong thời gian tới.

Đặng Thủy