Xuất bản thông tin

Trường Tiểu học Mạo Khên B tổ chức cuộc thi Giao thông thông minh trên Internet Quý I năm học 2014 - 2015

Trường Tiểu học Mạo Khên B tổ chức cuộc thi Giao thông thông minh trên Internet Quý I năm học 2014 - 2015

Trong ngày 28/12/2014, trường Tiểu học Mạo Khê B đã tổ chức Cuộc thi "Giao thông thông minh trên mạng Internet" nhằm nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, đẩy mạnh việc thực hiện văn hóa giao thông và giảm thiểu tai nạn giao thông trong học sinh trong toàn trường. Tham gia có 80 em học sinh từ khối 2 đến khối 5.


     Giao thông thông minh là một cuộc thi trắc nghiệm kiến thức về An toàn giao thông trên Internet tại địa chỉ: http://gttm.go.vn là một hình thức bài tập kỹ năng sống rất quen thuộc đối với các em học sinh nhà trường. Với hình thức thi trắc nghiệm dưới dạng flash game ngộ nghĩnh, mô tả các tình huống tham gia giao thông quen thuộc hàng ngày, tập trung vào các nội dung: kiến thức về an toàn giao thông; kỹ năng xử lý các tình huống; các hành vi ứng xử văn hóa khi tham gia giao thông …. 80  thí sinh tự nguyện tham gia đã thể hiện hiểu biết của mình trong 30 phút với 30 câu hỏi trắc nghiệm kiến thức dạng ABCD. Các em học sinh đạt thành tích cao sẽ được nhà trường trao thưởng trực tiếp tại buổi Sơ kết học kỳ I năm học 2014-2015 sắp tới.

                Đặng Thủy