Asset Publisher

Chi bộ trường Tiểu học Mạo Khê B tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2015-2017

Chi bộ trường Tiểu học Mạo Khê B tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2015-2017

Thực hiện kế hoạch của Đảng ủy Thị trấn Mạo Khê về chỉ đạo Đại hội các Chi bộ, sáng nay ngày 31/1/2015 Chi bộ trường Tiểu học Mạo Khê B tiến hành tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2017. Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Văn Khoa – Đảng ủy viên, Chủ tịch UBMTTQ Thị trấn và toàn thể Đảng viên trong Chi bộ.


      

     

Đồng chí Phạm Thị Nguyệt Báo cáo chính trị tại Đại hội

   Thay mặt Chi ủy nhiệm kỳ 2012-2015, đồng chí Phạm Thị Nguyệt - Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường đã trình bày Báo cáo chính trị Đại hội đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2012-2015 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015-2017. Báo cáo đã đánh giá toàn diện những thành tựu đạt được, hạn chế khuyết điểm và rút ra bài học kinh nghiệm trong việc thực hiện Nghị quyết của chi bộ nhiệm kỳ qua. Đồng thời Đại hội đã thảo luận và thông qua Phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu mà Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2015-2017 đã đề ra.

Đồng chí Nguyễn Văn Khoa– Đảng ủy viên, Chủ tịch UBMTTQ Thị trấn phát biểu ý kiến chỉ đạo Đại hội

        Thay mặt lãnh đạo Đảng ủy TT Mạo Khê, đồng chí Nguyễn Văn Khoa – Đảng ủy viên, Chủ tịch UBMTTQ Thị trấn đã phát biểu ý kiến chỉ đạo Đại hội, đồng thời ghi nhận và biểu dương các kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ 2012 - 2015 của Chi bộ. Đồng chí mong muốn trong nhiệm kỳ 2015 - 2017, Chi bộ sẽ phát huy tinh thần đoàn kết tập thể, tiếp tục thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ mà Chi bộ đã đề ra, là hạt nhân lãnh đạo chính trị, tăng cường công tác giáo dục tư tưởng, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, năng lực công tác của cán bộ đảng viên, xây dựng đội ngũ nhà giáo có đạo đức lối sống mẫu mực, có năng lực chuyên môn vững vàng đáp ứng với yêu cầu đổi mới giảng dạy và học tập của nhà trường.

Ban Chi ủy nhiệm kỳ 2015-2017 ra mắt Đại hội

        Sau thời gian làm việc tích cực, nghiêm túc, trách nhiệm cao, Đại hội chi bộ Trường Tiểu học Mạo Khê B nhiệm kỳ 2015 - 2017 đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra. Đại hội đã ra Nghị quyết, xác định nhiệm vụ trọng tâm của Chi bộ nhà trường. Đại hội đã  bầu 3 đồng chí vào cấp ủy nhiệm kì mới mới gồm: đồng chí đồng chí Phạm Thị Nguyệt (Hiệu trưởng)-Bí thư chi bộ, đồng chí Hồ Thị Hương (Phó hiệu trưởng)-Phó Bí thư Chi bộ; đồng chí Đinh Thị Kim Cúc-Chi ủy viên. Bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng ủy gồm 04 đồng chí.

       Đại hội Chi bộ trường Tiểu học Mạo Khê B nhiệm kỳ 2015-2017 đã thành công tốt đẹp.

Đặng Thủy