Phân công chuyên môn 2014 -2015


 

PHÒNG GD VÀ ĐT HUYỆN ĐÔNG TRIỀU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TIỂU HỌC MẠO KHÊ B

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN

Năm học 2014-2015

 

STT

Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Trình độ CM

Nhiệm vụ

Tổng số tiết/tuần

Ghi chú

TC

ĐH

1

Phạm Thị 

Nguyệt

25/08/1969

 

 

x

Hiệu trưởng

2 tiết

 

2

Hồ Thị

Hương

18/05/1971

 

 

x

P.hiệu trưởng

4 tiết

 

3

Lê Thị Tuyết

Lan

8/12/1971

 

 

x

P.hiệu trưởng

4 tiết

 

4

Tô Thị Quỳnh 

Hoa

13/09/1975

 

 

x

CN lớp 1

17  tiết

 TT tổ 1

5

Đặng Thị 

Thu

09/07/1987

 

x

 

CN lớp 1

20 tiết

 

6

Bùi Thị 

02/06/1961

 

x

 

CN lớp 1

20 tiết

 

7

Phạm Thị Tuyết 

Mai

02/06/1989

 

x

 

CN lớp 1

20 tiết

 

8

Nguyễn Thị 

Quyên

06/02/1969

 

x

 

CN lớp 2

20 tiết

 

9

Vũ Thị Kiều 

Hưng

17/06/1977

 

x

 

CN lớp 2

20 tiết

 

10

Vũ Thị Lan 

Anh

23/06/1978

 

 

x

CN lớp 2

20 tiết

 

11

Nguyễn T.Phương

Loan

20/09/1988

 

x

 

CN lớp  2

20 tiết

 

12

Đinh Thị Kim 

Cúc

20/12/1980

 

x

 

CN lớp 3

17  tiết

TT tổ 2+3

13

Vũ Thị Kim 

Ngọc

24/08/1979

 

x

 

CN lớp 3

20 tiết

 

14

Đặng Thị Hải 

Ly

11/12/1986

 

x

 

CN lớp 3

20 tiết

 

15

Lâm Thị Xuân

Anh

1988

 

 

x

CN  lớp 3

20 Tiết

 

16

Hoàng Văn 

Dương

18/11/1977

 

x

 

CN lớp 4

20 tiết

 

17

Phạm Thị Hương 

Dịu

18/01/1985

 

 

x

CN lớp 4

17 tiết

TT tổ 4-5

18

Mạc Thị 

Hồng

10/02/1972

 

 

x

CN lớp 4

20 tiết

 

19

Lê Thị Minh 

Yến

31/08/1978

 

 

x

CN lớp 4

20 tiết

 

20

Phạm Thị Anh

Thơm

15/10/1979

 

 

x

CN lớp 5

20  tiết

 

21

Hoàng Thị Ngọc

Hoàn

21/09/1979

 

 

x

CN lớp 5

20 tiết

 

22

Trần Thị Thuý 

Mai

20/04/1979

 

 

x

CN lớp 5

20 tiết

BTĐTN

23

Bùi Văn 

Sơn

18/08/1960

 

x

 

Dạy buổi 2

23 tiết

 

24

Trần Thị 

Bình

28/09/1970

 

x

 

Nhạc

3 tiết

TPT Đội

25

Đặng Lệ

Thủy

13/05/1977

 

 

x

Tiếng anh

18  tiết

CTC.Đoàn

26

Nguyễn T.Phương

Loan

23/07/1979

 

 

x

Tiếng anh

22 tiết

 

27

Nguyễn T.Minh

Phương

17/07/1984

 

 

x

Tiếng anh

20  tiết

 

28

Đoàn Thị Thanh 

Mai

04/10/1959

 

x

 

Dạy buổi 2

23 tiết

 

29

Ngô Thị Thanh 

Nga

09/03/1984

 

x

 

Mỹ thuật

21 tiết

TKHĐ

30

Nguyễn Đình 

Toàn

16/03/1979

 

x

 

Âm nhạc

23 tiết

 

31

Ngô Tuyết 

Lan

12/11/1960

 

x

 

Dạy buổi 2

23 tiết

 

32

Nguyễn Thị 

Thủy

28/04/1984

 

x

 

Hành chính

 

TT tổ HC

33

Lưu Phương 

Thảo 

15/6/1989

 

x

 

Hành chính

 

 

34

Đỗ Thị 

Hiền

26/04/1987

x

 

 

Kế toán

 

 

35

Nguyễn T Thu

14/10/1985

 

 

x

Thiết bị

 

 

36

Vũ Thu

Hằng

22/1/1987

 

 

x

 

 

Nghỉ TS từ tháng 5/2014

 

                                                                                                                                                      

                                                                                                                        HIỆU TRƯỞNG

 

                                                                                                                              (đã ký)

 

                                                                                                                      Phạm Thị Nguyệt


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu