PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN TỪ THÁNG 11 NĂM HỌC 2015-2016


 

PHÒNG GD&ĐT THỊ Xà ĐÔNG TRIỀU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TIỂU HỌC MẠO KHÊ B

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN

Năm học 2015-2016

 STT

Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Trình độ CM

Nhiệm vụ

Tổng số tiết/tuần

Ghi chú

 

TC

ĐH

 

1

Phạm Thị 

Nguyệt

25/08/1969

 

 

x

Hiệu trưởng

2 tiết

 

 

2

Hồ Thị

Hương

18/05/1971

 

 

x

P.hiệu trưởng

4 tiết

 

 

3

Lê Thị Tuyết

Lan

08/12/1971

 

 

x

P.hiệu trưởng

4 tiết

 

 

4

Tô Thị Quỳnh 

Hoa

13/09/1975

 

 

x

CN lớp 1

17  tiết

 TT tổ 1

 

5

Đặng Thị 

Thu

09/07/1987

 

 

 x

CN lớp 1

20 tiết

 BTĐTN

 

6

Bùi Thị 

02/06/1961

 

x

 

CN lớp 1

20 tiết

 

 

7

Phạm Thị Tuyết 

Mai

02/06/1989

 

x

 

CN lớp 1

20 tiết

 

 

8

Nguyễn Thị 

Quyên

06/02/1969

 

x

 

CN lớp 1

20 tiết

 

 

9

Vũ Thị Kiều 

Hưng

17/06/1977

 

 

CN lớp 2

20 tiết

 

 

10

Nguyễn T.Phương

Loan

20/09/1988

 

 

 x

CN lớp 2

20 tiết

 

 

11

Vũ Thị Kim 

Ngọc

24/08/1979

 

x

 

CN lớp 2

17 tiết

 TT tổ 2-3

 

12

Nguyễn Thị

Giang

29/1/1988

 

x

 

CN lớp 2

20 tiết

Hợp đồng

 

13

Lâm Thị Xuân

Anh

25/06/1988

 

 

x

CN lớp 3

20 Tiết

 

 

14

Vũ Thị Lan 

Anh

23/06/1978

 

 

x

CN lớp 3

20 Tiết

 

 

15

Đoàn Thị Họa

My

08/09/1990

 

x

 

CN lớp 3

20 Tiết

 

 

16

Đinh Thị

Hòa

12/08/1983

 

x

 

CN lớp 3

20 Tiết

 

 

17

Đinh Thị Kim 

Cúc

20/12/1980

 

 

 x

CN lớp 4

17  tiết

TT tổ 4-5

 

18

Vũ Thu 

Hằng

22/01/1987

 

 

x

CN lớp 4

20 tiết

 

 

19

Lê Thị Minh 

Yến

31/08/1978

 

 

 x

CN lớp 4

20 tiết

 

 

20

Trần Thị Thuý 

Mai

20/04/1979

 

 

x

CN lớp 4

20 tiết

BTĐTN

 

21

Hoàng Thị Ngọc

Hoàn

21/09/1979

 

 

x

CN lớp 5

20 tiết

 

 

22

Phạm Thị Anh

Thơm

15/10/1979

 

 

x

CN lớp 5

20  tiết

 

 

23

Mạc Thị 

Hồng

10/02/1972

 

 

x

CN lớp 5

20 tiết

 

 

24

Nguyễn Thị

Hiền

08/03/1988

 

 

x

CN lớp 5

20 tiết

 Hợp đồng

 

25

Đặng Thị Hải 

Ly

11/12/1986

 

 

 x

Dạy buổi 2

23 tiết

 Nghỉ TS

 

26

Bùi Văn 

Sơn

18/08/1960

 

x

 

Dạy buổi 2

23 tiết

 

 

27

Trần Thị 

Bình

28/09/1970

 

x

 

Âm Nhạc

4 tiết

TPT Đội

 

28

Đặng Lệ

Thủy

13/05/1977

 

 

x

Tiếng Anh

20  tiết

CTC.Đoàn

 

29

Nguyễn T.Phương

Loan

23/07/1979

 

 

x

Tiếng Anh

24 tiết

 

 

30

Nguyễn T.Minh

Phương

17/07/1984

 

 

x

Tiếng Anh

22  tiết

 TBTT ND

 

31

Ngô Thị Thanh 

Nga

09/03/1984

 

x

 

Mỹ Thuật

21 tiết

TKHĐ

 

32

Nguyễn Đình 

Toàn

16/03/1979

 

x

 

Âm nhạc

23 tiết

 

 

33

Nguyễn Thị 

Thủy

28/04/1984

 

x

 

NV Văn thư

 

 TT tổ HC

 

34

Lưu Phương 

Thảo 

15/06/1989

 

 

 x

NV Thư viện

 

 

 

35

Đỗ Thị 

Hiền

26/04/1987

 

 

 x

NV Kế toán

 

 

 

36

Nguyễn T Thu

14/10/1985

 

 

x

NV Thiết bị

 

 

 

                                                                                                     

 

Mạo Khê, ngày 1  tháng 11  năm 2015

HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

Phạm Thị Nguyệt

                       

 

 

  


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu