PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN ĐÔNG TRIỀU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TIỂU HỌC MẠO KHÊ B

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

BÁO CÁO PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN

 

Năm học 2013-2014

 

STT

Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Trình độ CM

Chuyên môn đào tạo

Phân công chuyên môn                           năm học 2013-2014

Kiêm nhiệm

Tổng số tiết/tuần

Ghi chú

TC

ĐH

1

Phạm Thị

Nguyệt

25/08/1969

 

 

x

Đại học tiểu học

Hiệu trưởng

 

2 tiết

 

2

Ngô Thị

Ninh

07/10/1977

 

 

x

Đại học tiểu học

P.hiệu trưởng

 

4 tiết

 

3

Tô Thị Quỳnh

Hoa

13/09/1975

 

 

x

Đại học tiểu học

CN lớp 1

TT tổ 1

17 tiết

 

4

Bùi Thị

02/06/1961

 

x

 

Cao đẳng tiểu học

CN lớp 1

 

20 tiết

 

5

Nguyễn Thị

Quyên

06/02/1969

 

x

 

Cao đẳng tiểu học

CN lớp 1

 

20 tiết

 

6

Nguyễn T.Phương Loan

Loan

20/09/1988

 

x

 

Cao đẳng tiểu học

CN lớp 1

 

20 tiết

 

7

Vũ Thị Kiều

Hưng

17/06/1977

 

 

x

Đại học tiểu học

CN lớp 2

 

20 tiết

 

8

Vũ Thị Kim

Ngọc

24/08/1979

 

x

 

Cao đẳng tiểu học

CN lớp 2

 

20 tiết

 

9

Đặng Thị Hải

Ly

11/12/1986

 

x

 

Cao đẳng tiểu học

CN lớp 2

 

20 tiết

 

10

Lê Thị Minh

Yến

31/08/1978

 

 

x

Đại học tiểu học

CN lớp 2

 

20 tiết

 

11

Đinh Thị Kim

Cúc

20/12/1980

 

 

x

Đại học tiểu học

CN lớp 3

TT tổ 2-3

17 tiết

 

12

Vũ Thị

Hằng

22/01/1987

 

 

x

Đại học tiểu học

CN lớp 3

 

20 tiết

 

13

Mạc Thị

Hồng

10/02/1972

 

 

x

Đại học tiểu học

CN lớp 3

 

20 tiết

 

14

Đặng Thị

Thu

09/07/1987

 

x

 

Cao đẳng tiểu học

CN lớp 3

 

20 tiết

 

15

Phạm Thị Anh

Thơm

15/10/1979

 

 

x

Đại học tiểu học

CN lớp 4

 

20 tiết

 

16

Hoàng Thị Ngọc

Hoàn

21/09/1979

 

 

x

Đại học tiểu học

CN lớp 4

 

20 tiết

 

17

Trần Thị Thuý

Mai

20/04/1979

 

 

x

Đại học tiểu học

CN lớp 4

BTĐ TN

20 tiết

 

18

Hoàng Văn

Dương

18/11/1977

 

 

x

Đại học tiểu học

CN lớp 5

 

20 tiết

 

19

Phạm Thị Hương

Dịu

18/01/1985

 

 

x

Đại học tiểu học

CN lớp 5

TT tổ 4-5

17 tiết

 

20

Vũ Thị Lan

Anh

23/06/1978

 

 

x

Đại học tiểu học

CN lớp 5

 

20 tiết

 

21

Ngô Thị Thanh

Nga

09/03/1984

 

x

 

Cao đẳng Mỹ thuật

Mỹ thuật

TK HĐ

21 tiết

 

22

Trần Thị

Bình

28/09/1970

 

x

 

Cao đẳng Âm nhạc

Âm nhạc

TPT Đội

7 tiết

 

23

Nguyễn Đình

Toàn

16/03/1979

 

 

x

Đại học Âm nhạc

Âm nhạc

 

23 tiết

 

24

Đặng Lệ

Thủy

13/05/1977

 

 

x

Đại học Tiếng anh

Tiếng anh

CTC.Đoàn

20 tiết

 

25

Nguyễn T.Phương Loan

Loan

23/07/1979

 

 

x

Đại học Tiếng anh

Tiếng anh

 

23 tiết

 

26

Nguyễn T.Minh Phương

Phương

17/07/1984

 

 

x

Đại học Tiếng anh

Tiếng anh

TB TTND

21 tiết

 

27

Ngô Tuyết

Lan

12/11/1960

 

x

 

Cao đẳng tiểu học

Dạy buổi 2 + TD K2

 

23 tiết

 

28

Bùi Văn

Sơn

18/08/1960

 

x

 

Cao đẳng tiểu học

Day TD K1, 3, 4, 5

 

23 tiết

 

29

Đoàn Thị Thanh

Mai

04/10/1959

 

x

 

Cao đẳng tiểu học

Dạy buổi 2

 

23 tiết

 

30

Phạm Thị Tuyết

Mai

02/06/1989

 

x

 

Cao đẳng tiểu học

Giáo viên

 

NTS

 

31

Đỗ Thị

Hiền

26/04/1987

 

 

x

Đại học Kế toán

Kế toán

 

 

 

32

Nguyễn Thị

Thủy

28/04/1984

 

x

 

Cao đẳng tin học

Hành chính

TT tổ HC

 

 

33

Lưu Phương

Thảo

15/06/1989

 

 

x

Đại học Kế toán

Thư viên - Thiết bị

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Đã ký)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phạm Thị Nguyệt