Thông tin thành viên
Họ và tên: Ngô Thị Thanh Nga
Email: th.mkb.nttnga@dongtrieu.edu.vn
Giới tính: Nữ
Địa chỉ:
Website:
Đơn vị: Trường TH Mạo Khê B
Chức vụ: Giáo viên
Chuyên môn: 
Thống kê:  Tổng số bài: 118       Đã duyệt: 63       Tổng điểm: 240

Giới thiệu: 


  • Tài liệu đã duyệt