Thông tin thành viên
Họ và tên: Ngô Thị Thanh Nga
Email: th.mkb.nttnga@dongtrieu.edu.vn
Giới tính: Nữ
Địa chỉ: Khu Vĩnh Xuân- Mạo Khê- Đông Triều_ Quảng Ninh
Website:
Đơn vị: Trường TH Mạo Khê B
Chức vụ: Giáo viên
Chuyên môn: Mĩ thuật
Thống kê:  Tổng số bài: 281       Đã duyệt: 226       Tổng điểm: 902

Giới thiệu: 


  • Tài liệu đã duyệt