Thông tin thành viên
Họ và tên: Đặng Thị Hải Ly
Email: th.mkb.dthly@dongtrieu.edu.vn
Giới tính: Nữ
Địa chỉ:
Website:
Đơn vị: Trường TH Mạo Khê B
Chức vụ: Giáo viên
Chuyên môn: 
Thống kê:  Tổng số bài: 234       Đã duyệt: 228       Tổng điểm: 1.043

Giới thiệu: 


  • Tài liệu đã duyệt