Danh sách bài viết theo chuyên mục
 

Luật số 47/2019/QH14 ngày 22/11/2019  

Lịch trực Quốc khánh 2.9.2019  

THÔNG BÁO TUYỂN SINH VÀO LỚP 1 NĂM HỌC 2019 - 2020  

1. Đối tượng tuyển sinh: - Độ tuổi tuyển sinh lớp 1 năm học 2019 -2020: Trẻ 6 tuổi sinh năm 2013, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em dân tộc thiểu số, trẻ em ở nước ngoài về nước có thể vào lớp 1 ở độ tuổi từ bảy tuổi đến chín tuổi, trẻ em khuyết tật có thể học lớp 1 ở độ tuổi từ bảy...