Danh sách bài viết theo chuyên mục

Liên Đội trường Tiểu học Mạo Khê B tổ chức Đại hội Liên Đội năm học 2019 - 2020 

Với mục đích nhằm củng cố và kiện toàn lại tổ chức và hoạt động Đội năm học 2019-2020; phát huy những thành tích đã đạt được của Liên đội trong năm học vừa qua; đồng thời rút kinh nghiệm những mặt còn hạn chế qua đó xây dựng kế hoạch hoạt động Đội năm học mới sao cho phù hợp, phát huy hết khả...

 

Liên Đội trường Tiểu học Mạo Khê B tổ chức thành công Đại hội cháu ngoan Bác Hồ năm học 2018 – 2019  

Chiều ngày 23/5/2019, Liên đội trường Tiểu học Mạo Khê B tổ chức Đại hội cháu ngoan Bác Hồ năm học 2018 – 2019.

Đại hội Liên Đội năm học 2018 - 2019 trường Tiểu học Mạo Khê B thành công tốt đẹp  

Với mục đích nhằm củng cố và kiện toàn lại tổ chức và hoạt động Đội năm học 2018-2019; phát huy những thành tích đã đạt được của Liên đội trong năm học vừa qua. Đồng thời rút kinh nghiệm những mặt còn hạn chế qua đó xây dựng kế hoạch hoạt động Đội năm học mới sao cho phù hợp, phát huy hết khả...