Thông tin thành viên
Họ và tên: Đặng Thị Thu
Email: th.mkb.dtthu@dongtrieu.edu.vn
Giới tính: Nữ
Địa chỉ:
Website:
Đơn vị: Trường TH Mạo Khê B
Chức vụ: Giáo viên
Chuyên môn: 
Thống kê:  Tổng số bài: 152       Đã duyệt: 143       Tổng điểm: 608

Giới thiệu: 


  • Tài liệu đã duyệt